EH-REK otrzymał tytuł „Najlepszy projekt LIFE” (18.08.2021)
Spośród 62 finalistów projekt EH-REK otrzymał tytuł „Najlepszy projekt LIFE”. Nagrody LIFE Awards wyróżniają najbardziej innowacyjne, inspirujące i efektywne projekty LIFE. więcej

Dokumenty:

Wniosek projektu

Raport Laika / Layman's Report

Plan komunikacji po Projekcie LIFE / After LIFE Communication Plan

Instrukcja dla użytkowników urządzeń technicznych oraz rozwiązań biotechnologicznych

Rezultaty:

Raport dotyczący wyników ankiet 2010

Raport 2010: Ocena stanu jakosci wód zbiorników „Arturówek” oraz zródłowego odcinka rzeki Bzury w aspekcie ekohydrologicznej ich rekultywacji - praca magisterska (Agnieszka Wnuk, 2010)

Raport 2011: Analiza zagrożeń jakości wód rzeki Bzury i zbiorników Arturówek dla ekohydrologicznej ich rekultywacji - praca magisterska (Sylwia Ulężałka, 2011)

Raport 2012: Zastosowanie ekohydrologii dla redukcji zagrożenia zanieczyszczeniami wód burzowych w aglomeracjach miejskich na przykładzie zbiorników Arturówek - praca magisterska (Magdalena Podawca, 2012)

Raport 2013: Wpływ nasłonecznienia na produkcję pierwotną na przykładzie zbiornika małej retencji - praca magisterska (Marta Jankowska, 2013)

Raport 2013: Ocena wpływu wód gruntowych na jakość rzeki Bzury i zbiorników „Arturówek” w Łodzi- praca magisterska (Agnieszka Kotwas, 2013)

Raport dotyczący wyników ankiet 2013

Raport 2014: Analiza porównawcza zbiorników Stawy Jana i Stawy Stefańskiego pod kątem ich rekultywacji- praca magisterska (Rafał Tarka, 2014)

Raport dotyczący wyników ankiet 2015

Raport 2015 Wpływ rekultywacji zbiorników rekreacyjnych w Arturówku  na stan jakości wód rzeki Bzury - praca magisterska (Walczak Martyna, 2015)

Raport 2015 Ocena skuteczności sekwencyjnego systemu  sedymentacyjno-biofiltracyjnego w oczyszczaniu wód burzowych - praca magisterska (Piotr Lenartowicz, 2015)

Publikacje:

Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych Arturówek (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich. Analiza zagrożeń i szans

Jurczak T., Wagner I., Zalewski M. 2012. Urban aquatic ecosystems management. Public Services Review: Europe: Issue 24, page 178.

PROGRAM SZKOLEŃ - Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych Arturówek...

Wagner, Breil 2013. The role of ecohydrology in creating more resilient cities. Ecohydrology & Hydrobiology 13:113-134.

Wagner, Zalewski 2013. Błękitno-Zielona Sieć – poprawa jakości życia w miastach w obliczu zmian klimatu. Panorama Polskiej Akademii Nauk 4(4):9-12.

Wagner Zalewski 2013a. SIL Working Group on Ecohydrology, Symposium Report. International Symposium: Ecohydrology, Biotechnology & Engineering: Towards Harmony between the Biogeosphere and Society on the basis of Long-Term Ecosystem Research. 17-19 September 2013, Łódź, Poland. SIL News 63:18-20.

Bergier T., Kronenberg J., Wagner I. [red.] Woda w mieście. Zrównoważony rozwój. Zastosowania. Fundacja Sendzimira. Kraków 2014.

Jurczak T., Oleksińska Z., Kaczkowski Z., Frątczak W., Bednarek A., Wagner I., Zalewski M. Koncepcja rekultywacji Stawów Stefańskiego i Stawów Jana w Łodzi opracowana w ramach projektu EH-REK. 2014. Agent PR. Uniwersytet Łódzki.

Zalewski M. 2014. Ecohydrology and Hydrologic Engineering Regulation of Hydrology-Biota Interactions for Sustainability. J Hydrol Eng

Szulc B., Jurczak T., Szulc K., Kaczkowski Z. 2015. The influence of the ecohydrological rehabilitation in the cascade of the Arturówek reservoirs in Łodź (Central Poland) on the cyanobacterial and algae blooming. Oceanological and Hydrological Studies 44(2):236-244.

Jurczak T., Wagner I., Mirosław-Świątek D., Jaglewicz M., Kaczkowski Z., Oleksińska Z., Łapińska M. System wspierania decyzji w wrekultywacji małych zbiorników wodnych. 2015. Agent PR. Uniwersytet Łódzki.

Wagner I., Krauze K., Jurczak T., Zalewski M. 2015. Zielono-błękitna infrastruktura a retencja krajobrazowa w miastach. Wodociągi-kanalizacja 9(139):22-25.

Ratajczyk N., Wagner I., Wolanska-Kaminska A., Jurczak T., Zalewski M. 2017. University's multi-scale initiatives for redefining city development. International Journal of Sustainability in Higher Education 18(1), 50-62.

Szklarek S., Wagner I., Jurczak T., Zalewski M. 2018. Sequential Sedimentation-Biofiltration System for the purification of a small urban river (the Sokolowka, Lodz) supplied by stormwater. Journal of Environmental Management 205, 201-208.

Jurczak T., Wagner I., Kaczkowski Z., Szklarek S., Zalewski M. 2018a. Hybrid system for the purification of street stormwater runoff supplying urban recreation reservoirs. Ecological Engineering 110, 67-77.

Jurczak T., Wojtal-Frankiewicz A., Kaczkowski Z., Oleksińska Z., Bednarek A., Zalewski M. 2018b. Restoration of a shady urban pond – the pros and cons. Journal of Environmental Management 217, 919-928.

Jurczak T., Wojtal-Frankiewicz A., Frankiewicz P., Bednarek A., Oleksińska Z., Kaczkowski Z., Zalewski M. 2019a. Comprehensive approach to restoring urban recreational reservoirs. Part 2 – use of zooplankton as indicators for the ecological quality assessment. Science of the Total Environment 653, 1623-1640.

Jurczak T., Wagner I., Wojtal-Frankiewicz A., Frankiewicz P., Bednarek A., Łapińska M., Kaczkowski Z., Zalewski M. 2019b. Comprehensive approach to restoring urban recreational reservoirs. Part 1 – reduction of nutrient loading through low-cost and highly effective ecohydrological measures. Ecological Engineering 131, 81-98.

Ulotki:

Broszura projektu EHREK

Ankieta

Arturówek prace inwestycyjne 2012 - ulotka

Wdrożenia demonstracyjne projektu EH-REK