EH-REK otrzymał tytuł „Najlepszy projekt LIFE” (18.08.2021)
Spośród 62 finalistów projekt EH-REK otrzymał tytuł „Najlepszy projekt LIFE”. Nagrody LIFE Awards wyróżniają najbardziej innowacyjne, inspirujące i efektywne projekty LIFE. więcej

HYDROECO2015 5th International Multidisciplinary Conference on Hydrology and Ecology: Advances in Monitoring, Predicting and Managing Hydroecological Processes, 13–16 April 2015, Vienna, Austria
Ostatnia aktualizacja: 16.06.2015

W dniach 13-16 kwietnia 2015 roku, w Wiedniu odbyła się, piąta już z kolei, prestiżowa międzynarodowa konferencja HYDROECO2015. Nadrzędnym celem konferencji było zaprezentowanie i przedyskutowanie, w interdyscyplinarnym gronie naukowców i praktyków, najnowszych koncepcji i wyników badań naukowych w zakresie międzydziedzinowych badań środowiska, ze szczególnym naciskiem na ekosystemy wodne i od wód zależne oraz interakcje pomiędzy naukami hydrologicznymi i ekologicznymi. W trakcie 14 sesji tematycznych dyskutowano również postępy w monitoringu, modelowaniu i prognozowaniu zjawisk ekohydrologicznych. Omówiono metody zarządzania środowiskiem z wykorzystaniem najnowsze rozwiązań inżynierii tradycyjnej, środowiskowej i ekologicznej oraz ochrony i rehabilitacji środowisk o znacznej wartości ekologicznej.

Pierwszego dnia konferencji dr Iwona Wagner wygłosiła wykład dotyczący koncepcji ekohydrologii i jej praktycznego zastosowania w zarządzaniu zasobami środowiska poddanych pośredniej presji. Wykład prezentował między innymi doświadczenia związane ze stosowania ekohydrologii w terenach zurbanizowanych, w tym do doświadczeń projektu EH-REK.

Konferencja organizowana była przez: University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU), International Association of Hydrological Sciences (IAHS), Institute of Hydrogeology, Engineering Geology and Applied Geophysics, Faculty of Science, Charles University, Prague, Czech Republic I współorganizowana przez 19 międzynarodowych instytucji naukowych i badawczych związanych ze środowiskiem naturalnym.
Invited lecture: MACIEJ ZALEWSKI, IWONA WAGNER: ECOHYDROLOGY -the scientific framework for the use of water/biota interplay for mitigation of intermediate and diffuse impacts at freshwater ecosystems

http://web.natur.cuni.cz/hydroeco2015/index.php
 

Powrót