XXXI Łódzki Bieg Sylwestrowy – projekt EH-REK promuje ... (21.01.2016)
Podobnie jak w latach ubiegłych projekt EH-REK wziął udział w realizacji Biegu Sylwestrowego, którego był jednym ze współorganizatorów. więcej

HYDROECO2015 5th International Multidisciplinary Conference on Hydrology and Ecology: Advances in Monitoring, Predicting and Managing Hydroecological Processes, 13–16 April 2015, Vienna, Austria
Ostatnia aktualizacja: 16.06.2015

W dniach 13-16 kwietnia 2015 roku, w Wiedniu odbyła się, piąta już z kolei, prestiżowa międzynarodowa konferencja HYDROECO2015. Nadrzędnym celem konferencji było zaprezentowanie i przedyskutowanie, w interdyscyplinarnym gronie naukowców i praktyków, najnowszych koncepcji i wyników badań naukowych w zakresie międzydziedzinowych badań środowiska, ze szczególnym naciskiem na ekosystemy wodne i od wód zależne oraz interakcje pomiędzy naukami hydrologicznymi i ekologicznymi. W trakcie 14 sesji tematycznych dyskutowano również postępy w monitoringu, modelowaniu i prognozowaniu zjawisk ekohydrologicznych. Omówiono metody zarządzania środowiskiem z wykorzystaniem najnowsze rozwiązań inżynierii tradycyjnej, środowiskowej i ekologicznej oraz ochrony i rehabilitacji środowisk o znacznej wartości ekologicznej.

Pierwszego dnia konferencji dr Iwona Wagner wygłosiła wykład dotyczący koncepcji ekohydrologii i jej praktycznego zastosowania w zarządzaniu zasobami środowiska poddanych pośredniej presji. Wykład prezentował między innymi doświadczenia związane ze stosowania ekohydrologii w terenach zurbanizowanych, w tym do doświadczeń projektu EH-REK.

Konferencja organizowana była przez: University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU), International Association of Hydrological Sciences (IAHS), Institute of Hydrogeology, Engineering Geology and Applied Geophysics, Faculty of Science, Charles University, Prague, Czech Republic I współorganizowana przez 19 międzynarodowych instytucji naukowych i badawczych związanych ze środowiskiem naturalnym.
Invited lecture: MACIEJ ZALEWSKI, IWONA WAGNER: ECOHYDROLOGY -the scientific framework for the use of water/biota interplay for mitigation of intermediate and diffuse impacts at freshwater ecosystems

http://web.natur.cuni.cz/hydroeco2015/index.php
 

Powrót

X

Szanowni Państwo, z wielka przyjemności informujemy, iż dobiegły końca działania związane z realizacją projektu EH-REK „Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych Arturówek (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich” LIFE08 ENV/PL/000517.

Dziękując za pomoc i wsparcie w realizacji projektu zapraszamy serdecznie do zapoznania się z wynikami projektu w Raporcie Laika oraz przygotowaną Instrukcją dla Użytkowników zrealizowanych w ramach projektu inwestycji i Planem działań po zakończeniu projektu.

Zespół projektowy