EH-REK otrzymał tytuł „Najlepszy projekt LIFE” (18.08.2021)
Spośród 62 finalistów projekt EH-REK otrzymał tytuł „Najlepszy projekt LIFE”. Nagrody LIFE Awards wyróżniają najbardziej innowacyjne, inspirujące i efektywne projekty LIFE. więcej

EH-REK otrzymał tytuł „Najlepszy projekt LIFE”
Ostatnia aktualizacja: 18.08.2021

Projekt EH-REK pt.: „Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych w Arturówku” (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich” (LIFE08 ENV/PL/000517) finansowany z programu LIFE+ realizowany był Łodzi w Arturówku w latach 2010-2015.

W dniu 24 maja 2018 r. podczas Europejskiego Zielonego Tygodnia – największego wydarzenia środowiskowego w Europie – komisarz Karmenu Vella ogłosił zwycięzców nagród LIFE Awards 2016 i 2017. Spośród 62 finalistów projekt EH-REK otrzymał tytuł „Najlepszy projekt LIFE”. Nagrody LIFE Awards wyróżniają najbardziej innowacyjne, inspirujące i efektywne projekty LIFE w dziedzinie ochrony przyrody, środowiska i działań na rzecz klimatu. Stosowane na szeroką skalę mogą mieć bardzo pozytywny wpływ na środowisko, pobudzając wzrost gospodarczy i zapewniając znaczne korzyści obywatelom Europy.

 

Fot. 1. Przedstawiciele projektu EH-REK – Prof.. dr hab. Maciej Zalewski i dr Tomasz Jurczak odbierają z rąk komisarza Karmenu Vella prestiżową nagrodę „Best of the best” (https://cinea.ec.europa.eu/news/eu-awards-best-life-projects-nature-envi...)

 

Powrót