XXXI Łódzki Bieg Sylwestrowy – projekt EH-REK promuje ... (21.01.2016)
Podobnie jak w latach ubiegłych projekt EH-REK wziął udział w realizacji Biegu Sylwestrowego, którego był jednym ze współorganizatorów. więcej

Łódzka Spółka Infrastrukturalna - współbeneficjent

www.lsi.net.pl

Łódzka Spółka Infrastrukturalna to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której 100% udziałów ma miasto Łódź. Do głównych zadań Spółki należy:

  • zarządzanie łódzką infrastrukturą wodociągowo – kanalizacyjną, przy współpracy z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi oraz Grupową Oczyszczalnią Ścieków w Łodzi;
  • prowadzenie inwestycji z zakresu wodociągów i kanalizacji (inwestycje modernizacyjne istniejącej sieci wodociągowo - kanalizacyjnej i rozwojowe – budowa nowej sieci),
  • prowadzenie innych inwestycji z zakresu infrastruktury miejskiej.

Pierwszym zadaniem, które zostało powierzone Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej jest realizacja jednego z największych w Polsce środowiskowych projektów w ramach Funduszu Spójności „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II”. Dzięki tej inwestycji zmodernizowano 3 stacje zasilające Łódź w wodę (Systemy: Łódź, Tomaszów-Łódź oraz Sulejów-Łódź), przybędzie ponad 350 km nowej sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, a także wymienionych zostanie ponad 100 km wodociągów w centrum miasta. Oznacza to, że prawie 100% mieszkańców Łodzi będzie miało dostęp do wody z wodociągów, a ok. 98% do kanalizacji.

Łódzka Spółka Infrastrukturalna jako jednostka, w której działalność wpisane jest podnoszenie standardów życia mieszkańców Łodzi bierze również udział w projektach innych niż wodociągowo – kanalizacyjne, m.in. Life+, Switch, KanalNet, Historia Łodzi Włazami Pisana czy Underground Łódź.

X

Szanowni Państwo, z wielka przyjemności informujemy, iż dobiegły końca działania związane z realizacją projektu EH-REK „Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych Arturówek (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich” LIFE08 ENV/PL/000517.

Dziękując za pomoc i wsparcie w realizacji projektu zapraszamy serdecznie do zapoznania się z wynikami projektu w Raporcie Laika oraz przygotowaną Instrukcją dla Użytkowników zrealizowanych w ramach projektu inwestycji i Planem działań po zakończeniu projektu.

Zespół projektowy