EH-REK otrzymał tytuł „Najlepszy projekt LIFE” (18.08.2021)
Spośród 62 finalistów projekt EH-REK otrzymał tytuł „Najlepszy projekt LIFE”. Nagrody LIFE Awards wyróżniają najbardziej innowacyjne, inspirujące i efektywne projekty LIFE. więcej

Zaproszenie do udziału w szkoleniach organizowanych przez Uniwersytet Łódzki w ramach realizowanego projektu LIFE+
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2015

W ramach realizowanego przez Uniwersytet Łódzki projektu LIFE+ pn.: „Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych „Arturówek” (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich (EH-REK)” Katedra Ekologii Stosowanej ma przyjemność zaprosić Państwa na cykl zajęć szkolnych dla uczniów i warsztaty dla nauczycieli, prezentujących wyniki projektu, którego głównym celem jest poprawa jakości wody w małych zbiornikach miejskich, przy zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań ekohydrologicznych.

Szkolenia adresowane są do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych, a także do nauczycieli i trenerów pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie edukacji ekologicznej, biologii, przyrody i ochrony środowiska.

Proponowane zajęcia szkolne dla dzieci i młodzieży składać się będą z trzech poniższych modułów i trwać będą łącznie około 2,5 godziny:

  • warsztaty, podczas których uczestnicy zapoznają się z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi ochrony środowiska zbiorników wodnych, w szczególności w obszarach miejskich, źródeł i rodzajów zanieczyszczeń oraz ich ochrony i rekultywacji (czas trwania zajęć: 45 min.),
  • wycieczka terenowa w obszarze realizacji projektu, podczas której uczniowie zobaczą jak w terenie wyglądają i w jaki sposób funkcjonują zastosowane przez naukowców innowacyjne rozwiązania ograniczające dopływ zanieczyszczeń do ekosystemów wodnych (czas trwania zajęć: 45 min.),
  • liczne atrakcje, które pokażą jak ważne dla mieszkańców miast są obszary zielone (zabawy na świeżym powietrzu m.in. dmuchane zjeżdżalnie, zabawy integracyjne, a dla starszej młodzieży konkursy celności z wykorzystaniem paintballa i ognisko z pieczeniem kiełbasek) (czas trwania zajęć: 60 min.).

Szkolenia odbędą się w Łodzi na terenie ośrodka wypoczynkowo-hotelowego „Prząsniczka” (ul. Studencka 20/24) mieszczącego się w Arturówku, który jest również obszarem demonstracyjnym realizowanego projektu EH-REK. Szkolenia realizowane będą w poniższych  dniach i godzinach:

  • 18-22 maja – szkolenia dla uczniów szkół podstawowych (klas 4-6) w godzinach:
    I grupa 9:00-11:30, II grupa 10:00-12:30, III grupa 11:00-13:30.
  • 25-26 maja – szkolenia dla uczniów szkół ponadpodstawowych w godzinach:
    I grupa 9:00-11:30, II grupa 10:00-12:30, III grupa 11:00-13:30.

Ponadto, w dniu 27 maja w godzinach 8:30-15.00 przeprowadzone zostaną warsztaty dla nauczycieli i trenerów, których celem będzie pogłębianie wiedzy w zakresie ochrony i rekultywacji ekosystemów wodnych w obszarach zurbanizowanych w oparciu o rezultaty projektu LIFE+. Omówione i udostępnione zostaną również materiały edukacyjne związane z projektem, których wykorzystanie może urozmaicić i zwiększyć atrakcyjność w pracy z uczniami w ramach zajęć z przyrody i ochrony środowiska, wzmacniając tym samym proces nauczania. 

Z kolei w dniach 28-29 maja w godzinach 8:30-15.00 przeprowadzone zostaną szkolenia adresowane do pracowników administracji publicznej, instytucji kontrolujących stan jakości środowiska oraz decydentów i członków grupy Learning Alliance Łódź. Celem szkoleń jest prezentacja wyników projektu w zakresie stosowania innowacyjnych rozwiązań ekohydrologicznych dla poprawy jakości wody w małych, miejskich zbiornikach retencyjnych, w tym wykorzystanie opracowanego w ramach projektu modelu matematycznego w systemie decyzyjnym. W trakcie szkoleń podejmowane będą również tematy związane z możliwością wykorzystywania i zagospodarowywania wód opadowych w mieście oraz zaprezentowane zostaną zastosowane w projekcie demonstracyjne rozwiązania środowiskowe funkcjonujące obecnie w Arturówku.
Uczestnicy warsztatów otrzymają materiały szkoleniowe i informacyjne oraz certyfikaty uczestnictwa.

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową na adres: arturowek@biol.uni.lodz.pl

Ponadto w dniach 16-17 maja br. zorganizowany będzie w Arturówku piknik ekologiczny w ramach Łódzkiego Międzynarodowego Festiwalu Piknikowego 2015, w ramach którego można będzie zapoznać się z zastosowanymi w projekcie rozwiązaniami zainstalowanymi w Arturówku (obszarze demonstracyjnym projektu EH-REK) ograniczającymi dopływa zanieczyszczeń do ekosystemów wodnych, wynikami projektu oraz uzyskać wszelkie informacje na temat działań realizowanych w ramach projektu LIFE+.

Powrót