EH-REK otrzymał tytuł „Najlepszy projekt LIFE” (18.08.2021)
Spośród 62 finalistów projekt EH-REK otrzymał tytuł „Najlepszy projekt LIFE”. Nagrody LIFE Awards wyróżniają najbardziej innowacyjne, inspirujące i efektywne projekty LIFE. więcej

UNIWERSYTET ŁÓDZKI
WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA
Katedra Ekologii Stosowanej
ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź, POLSKA
tel.: (+48) 42 6354438, 6354530
fax: (+48) 42 6790621
www.kes.uni.lodz.pl

Koordynator projektu:
Prof. dr hab. Maciej Zalewski
e-mail: mzal@biol.uni.lodz.pl

Kierownik projektu:
dr Tomasz Jurczak
e-mail: tjurczak@biol.uni.lodz.pl