EH-REK otrzymał tytuł „Najlepszy projekt LIFE” (18.08.2021)
Spośród 62 finalistów projekt EH-REK otrzymał tytuł „Najlepszy projekt LIFE”. Nagrody LIFE Awards wyróżniają najbardziej innowacyjne, inspirujące i efektywne projekty LIFE. więcej

Katedra Ekologii Stosowanej UŁ - koordynator

Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

www.kes.uni.lodz.pl

Katedra Ekologii Stosowanej w Instytucie Biologii i Ochrony Środowiska na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego powstała w 1990 roku. Badania prowadzone w Katedrze koncentrują się na zintegrowanej strategii ochrony i rekultywacji systemów rzecznych i zbiorników zaporowych.

Główne zagadnienia:

  • Ekohydrologia - integracja procesów hydrologicznych, biologicznych i biogeochemicznych w skali ekosystemu rzecznego pod kątem poprawy jakości wody
  • Biotechnologie ekosystemowe - wykorzystanie procesów biologicznych do regulacji cykli biogeochemicznych pod kątem redukcji zanieczyszczeń obszarowych oraz przyśpieszania biologicznych procesów samooczyszczania rzek i strumieni
  • Monitoring oraz kontrola przebiegu procesów sukcesyjnych w kolejnych stadiach eutrofizacji, redukcja symptomów eutrofizacji (takich jak np. toksyczne zakwity sinic) w zbiornikach zaporowych i jeziorach poprzez wykorzystanie sprzężeń zwrotnych w układach biologicznych
  • Bioindykacja - zastosowanie metod statystycznych do oceny jakości wody w systemach rzek
  • Zastosowanie bioremediacji do rekultywacji ekosystemów wodnych i lądowych
  • Wykorzystanie akwakultury pod kątem zwiększenia produktywności rybackiej oraz zachowania bioróżnorodności wód śródlądowych przy jednoczesnej poprawie jakości zasobów wód.
  • Rola ryb jako indykatora stopnia degradacji środowiska i regulatora procesów biologicznych.