XXX Łódzki Bieg Sylwestrowy - projekt EH-REK szkoli i ... (07.01.2015)
31 grudnia 2014 roku odbył się jubileuszowy XXX Bieg Sylwestrowy współorganizowany przez projekt EH-REK. więcej

EH-REK Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych "Arturówek" (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich.

Uniwersytet Łódzki
Łódzka Spółka Infrastrukturalna
Miasto Łódź
mapa

Projekt UE, LIFE+Polityka i Zarządzanie w zakresie środowiska, LIFE08 ENV/PL/000517 Koordynator projektu: prof. dr hab. Maciej Zalewski, Kierownik: dr Tomasz Jurczak

Miejsce i termin realizacji

Koordynator i Partnerzy

Budżet

Miejsce:
Miejscowość: Łódź, Województwo: łódzkie
Powiat: Łódź, Gmina: Bałuty

Termin realizacji projektu:
01/01/2010 - 31/12/2014

Koordynatorzy:
Uniwersytet Łódzki (1)

Partnerzy:
Miasto Łódź (2)
Łódzka Spółka Infrastrukturalna (3)

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 1 244 319 €
Suma kosztów kwalifikowalnych: 1 011 069 €
Dofinansowanie KE: 489 157 €
Dofinansowanie NFOŚiGW: 451 612 €
Wkład własny beneficjentów: 303 550 €
(w tym dotacja WFOŚiGW w Łodzi: 1 013 625 zł)