EH-REK otrzymał tytuł „Najlepszy projekt LIFE” (18.08.2021)
Spośród 62 finalistów projekt EH-REK otrzymał tytuł „Najlepszy projekt LIFE”. Nagrody LIFE Awards wyróżniają najbardziej innowacyjne, inspirujące i efektywne projekty LIFE. więcej

Arturówek wczoraj, dziś, jutro

Na poniższym schemacie przedstawiono miejsca lokalizacji inwestycji „Ekohydrologicznej rekultywacji zbiorników Arturówek…”, a w folderach zdjęcia z tych miejsc przed (Arturówek wczoraj), w trakcie (Arturówek dziś) i po zakończeniu prac inwestycjnych (Arturówek jutro).

Planets

Dokumentacja fotograficzna z trwających prac inwestycyjnych wykonana będzie w trakcie robót ziemnych i umieszczona będzie niezwłocznie po ich realizacji. Dokumentacja fotograficzna z efektów przeprowadzonych prac inwestycyjnych wykonana i umieszczona zostanie na stronie w późniejszym terminie (pod koniec realizacji projektu).