XXXI Łódzki Bieg Sylwestrowy – projekt EH-REK promuje ... (21.01.2016)
Podobnie jak w latach ubiegłych projekt EH-REK wziął udział w realizacji Biegu Sylwestrowego, którego był jednym ze współorganizatorów. więcej

Arturówek wczoraj, dziś, jutro

Na poniższym schemacie przedstawiono miejsca lokalizacji inwestycji „Ekohydrologicznej rekultywacji zbiorników Arturówek…”, a w folderach zdjęcia z tych miejsc przed (Arturówek wczoraj), w trakcie (Arturówek dziś) i po zakończeniu prac inwestycjnych (Arturówek jutro).

Planets

Dokumentacja fotograficzna z trwających prac inwestycyjnych wykonana będzie w trakcie robót ziemnych i umieszczona będzie niezwłocznie po ich realizacji. Dokumentacja fotograficzna z efektów przeprowadzonych prac inwestycyjnych wykonana i umieszczona zostanie na stronie w późniejszym terminie (pod koniec realizacji projektu).

X

Szanowni Państwo, z wielka przyjemności informujemy, iż dobiegły końca działania związane z realizacją projektu EH-REK „Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych Arturówek (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich” LIFE08 ENV/PL/000517.

Dziękując za pomoc i wsparcie w realizacji projektu zapraszamy serdecznie do zapoznania się z wynikami projektu w Raporcie Laika oraz przygotowaną Instrukcją dla Użytkowników zrealizowanych w ramach projektu inwestycji i Planem działań po zakończeniu projektu.

Zespół projektowy