EH-REK otrzymał tytuł „Najlepszy projekt LIFE” (18.08.2021)
Spośród 62 finalistów projekt EH-REK otrzymał tytuł „Najlepszy projekt LIFE”. Nagrody LIFE Awards wyróżniają najbardziej innowacyjne, inspirujące i efektywne projekty LIFE. więcej

Naukowo-Polityczne Forum na temat Adaptacji do Zmian Klimatu. Wdrażanie strategii adaptacji do zmian klimatu w Polsce wybranych obszarach. Warszawa 27 maja 2014
Ostatnia aktualizacja: 28.05.2014

 W dniu 27 maja b.r. w Warszawie w sali konferencyjnej „Blue Tower” odbyło się forum naukowo-polityczne dotyczące podjęcia przez Polskę działań adaptacyjnych do zmian klimatu. Organizatorem Forum była firma doradcza Milieu działająca na zlecenie Dyrekcji Ochrony Klimatu Komisji Europejskiej przy współpracy z Katedrą Ochrony Środowiska SGGW. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za wdrażanie prac adaptacyjnych do zmian klimatu oraz instytucji naukowych i organizacji pozarządowych realizujących działania adaptacyjne do zmian klimatycznych.

Projekt EH-REK LIFE08 ENV/PL/00517 reprezentowany był na forum przez Prof. Macieja Zalewskiego i dr. Tomasza Jurczaka. Profesor Maciej Zalewski wygłosił prezentacje dotycząca możliwości adaptacji do zmian klimatu w obszarach zurbanizowanych dzięki zastosowaniu ekohydrologii. Jako przykład podane zostały projekty i badania realizowane przez zespół Profesora w Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii p/a UNESCO w Łodzi oraz Uniwersytecie Łódzkim m.in.: na przykładzie „Ekohydrologicznej rekultywacji zbiorników rekreacyjnych w Arturówku…”. Poniżej zamieszamy prezentacje z forum:
 

Powrót