EH-REK otrzymał tytuł „Najlepszy projekt LIFE” (18.08.2021)
Spośród 62 finalistów projekt EH-REK otrzymał tytuł „Najlepszy projekt LIFE”. Nagrody LIFE Awards wyróżniają najbardziej innowacyjne, inspirujące i efektywne projekty LIFE. więcej

Zakończenie drugiego etapu prac inwestycyjnych w Arturówku w ramach realizacji projektu LIFE+ EH-REK
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2014

 W dniu 18 kwietnia br. zakończony został drugi etap prac inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu LIFE+ w Arturówku obejmujący: 

- hydrotechniczną modyfikację budowli piętrzącej wody w zbiorniku Arturów dolny, dzięki której możliwe będzie dostosowanie wysokości piętrzenia wód w zbiorniku do wykonanych nasadzeń roślinnych i wyspy pływającej zlokalizowanej na tym akwenie,
- wykonanie konstrukcji bariery filtracyjnej za zbiorniku do przejmowania wód deszczowych z ulicy Wycieczkowej oraz zainstalowanie na niej wykonanych przez PŁ włóknin do zatrzymywania wnoszonych do zbiornika zanieczyszczeń,
- oczyszczenie z namułu zbiornika Bzura-16 zlokalizowanego powyżej ulicy Wycieczkowej wraz z wykonanie modyfikacji hydrotechnicznej przepustu dla zwiększenia skuteczności retencjonowania i oczyszczania wód,
- prace eksploatacyjne na zainstalowanych w roku 2013 urządzeniach inżynieryjnych: osadniki i separatory koalescencyjne poprzez ich oczyszczenie i wywiezienie nagromadzonych w nich namułów,
- dosadzenie roślin wodnych w miejscach punktowych źródeł zanieczyszczeń dopływających do zbiorników w Arturówku, w których roślinność się nie przyjęła lub uległa dewastacji
 
Poniżej prezentujemy zdjęcia z zakresu wykonanych prac
 

Powrót