EH-REK otrzymał tytuł „Najlepszy projekt LIFE” (18.08.2021)
Spośród 62 finalistów projekt EH-REK otrzymał tytuł „Najlepszy projekt LIFE”. Nagrody LIFE Awards wyróżniają najbardziej innowacyjne, inspirujące i efektywne projekty LIFE. więcej

Udział projektu EH-REK w konferencji pt.: "Ochrona i rekultywacja jezior", Toruń, Przysiek 6-8 czerwca 2013 roku
Ostatnia aktualizacja: 12.06.2013

W dniach 6-8 czerwca 2013 r. zorganizowana została przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń VIII Konferencja Naukowo-Techniczną „Ochrona i rekultywacja jezior”. Podczas konferencji zaprezentowany został przez Panią Zuzannę Oleksińską i Tomasza Jurczaka postęp prac realizowanych w ramach projektu EH-REK LIFE+ 08ENV/PL/000517. Pani Zuzanna Oleksińska zaprezentowała zagadnienia dotyczące oceny stanu wód zbiorników Stawy Stefańskiego w Łodzi w świetle opracowywanej obecnie koncepcji rekultywacji tego zbiornika, a pan Tomasz Jurczak przedstawił informacje dotyczące prac inwestycyjnych dobiegających końca w Arturówku.

Prezentacja 1: Oleksińska, Z., Jurczak, T., Wojtal-Frankiewicz, A., Kaczkowski, Z. „Strategia rekultywacji miejskich zbiorników rekreacyjnych – ocena stanu zbiorników Stawy Stefańskiego w Łodzi”.

Prezentacja 2: Jurczak, T., Kaczkowski, Z., Wojtal-Frankiewicz, A., Oleksińska, Z., Zalewski, M., „Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych Arturówek (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich”
 

Powrót