XXXI Łódzki Bieg Sylwestrowy – projekt EH-REK promuje ... (21.01.2016)
Podobnie jak w latach ubiegłych projekt EH-REK wziął udział w realizacji Biegu Sylwestrowego, którego był jednym ze współorganizatorów. więcej

Udział projektu EH-REK w konferencji pt.: "Ochrona i rekultywacja jezior", Toruń, Przysiek 6-8 czerwca 2013 roku
Ostatnia aktualizacja: 12.06.2013

W dniach 6-8 czerwca 2013 r. zorganizowana została przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń VIII Konferencja Naukowo-Techniczną „Ochrona i rekultywacja jezior”. Podczas konferencji zaprezentowany został przez Panią Zuzannę Oleksińską i Tomasza Jurczaka postęp prac realizowanych w ramach projektu EH-REK LIFE+ 08ENV/PL/000517. Pani Zuzanna Oleksińska zaprezentowała zagadnienia dotyczące oceny stanu wód zbiorników Stawy Stefańskiego w Łodzi w świetle opracowywanej obecnie koncepcji rekultywacji tego zbiornika, a pan Tomasz Jurczak przedstawił informacje dotyczące prac inwestycyjnych dobiegających końca w Arturówku.

Prezentacja 1: Oleksińska, Z., Jurczak, T., Wojtal-Frankiewicz, A., Kaczkowski, Z. „Strategia rekultywacji miejskich zbiorników rekreacyjnych – ocena stanu zbiorników Stawy Stefańskiego w Łodzi”.

Prezentacja 2: Jurczak, T., Kaczkowski, Z., Wojtal-Frankiewicz, A., Oleksińska, Z., Zalewski, M., „Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych Arturówek (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich”
 

Powrót

X

Szanowni Państwo, z wielka przyjemności informujemy, iż dobiegły końca działania związane z realizacją projektu EH-REK „Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych Arturówek (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich” LIFE08 ENV/PL/000517.

Dziękując za pomoc i wsparcie w realizacji projektu zapraszamy serdecznie do zapoznania się z wynikami projektu w Raporcie Laika oraz przygotowaną Instrukcją dla Użytkowników zrealizowanych w ramach projektu inwestycji i Planem działań po zakończeniu projektu.

Zespół projektowy