XXXI Łódzki Bieg Sylwestrowy – projekt EH-REK promuje ... (21.01.2016)
Podobnie jak w latach ubiegłych projekt EH-REK wziął udział w realizacji Biegu Sylwestrowego, którego był jednym ze współorganizatorów. więcej

XVII Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi
Ostatnia aktualizacja: 13.04.2012

W dnia 16-23 kwietnia 2012 r. odbędzie się XVII Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi. W tym roku odbędzie się prawie 350 spotkań festiwalowych w formie wykładów, warsztatów, pokazów, wystaw, wycieczek, konkursów czy spektakli teatralnych. Imprezy organizowane są m.in. przez Uniwersytet Łódzki, Politechnikę Łódzką, Uniwersytet Medyczny, Akademię Sztuk Pięknych, Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną, Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną, Naczelną Organizację Techniczną, Polską Akademię Nauk, łódzkie muzea i inne.

W dniu 18 kwietnia w ramach realizacji projektu EHREK odbędzie się wycieczka fakultatywna pn. Arturówek wczoraj, dziś i jutro, czyli Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników „Arturówek” (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich.

Celem wycieczki będzie przybliżenie jej uczestnikom tematyki sinic zagrażających zdrowiu osób korzystających z kąpieliska oraz działań podjętych w celu poprawy jakości wody w zbiornikach Arturówek. Ponadto uczestnikom wycieczki zaprezentowane będą plany działań inwestycyjnych realizowanych w latach 2012/2013 w Arturówku przez Uniwersytet Łódzki, Miasto Łódź oraz Łódzką Spółkę Infrastrukturalną w ramach projektu europejskiego LIFE08 ENV/PL/000517 finansowanego ze środków Unii Europejskiej, NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Łodzi. Osoby/grupy zainteresowane wzięciem udziału w wycieczce proszone są dokonywanie rezerwacji telefonicznej: 42 635 45 30 (kontakt: dr Tomasz Jurczak)

Do pobrania: Szczegółowy plan imprez festiwalowych.

Powrót

X

Szanowni Państwo, z wielka przyjemności informujemy, iż dobiegły końca działania związane z realizacją projektu EH-REK „Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych Arturówek (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich” LIFE08 ENV/PL/000517.

Dziękując za pomoc i wsparcie w realizacji projektu zapraszamy serdecznie do zapoznania się z wynikami projektu w Raporcie Laika oraz przygotowaną Instrukcją dla Użytkowników zrealizowanych w ramach projektu inwestycji i Planem działań po zakończeniu projektu.

Zespół projektowy