XXXI Łódzki Bieg Sylwestrowy – projekt EH-REK promuje ... (21.01.2016)
Podobnie jak w latach ubiegłych projekt EH-REK wziął udział w realizacji Biegu Sylwestrowego, którego był jednym ze współorganizatorów. więcej

XII Międzynarodowe Sympozjum pt. "Trace elements in the environment"
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2014

W dniach 17-19 listopada 2014, w Puławach, odbyło się XII Międzynarodowe Sympozjum pt. "Trace elements in the environment" organizowane przez Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy oraz Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk. Tematyka sympozjum obejmowała problematykę zogniskowaną na wpływie pierwiastków śladowych na funkcje środowiska glebowego, zdrowie ludzkie oraz bezpieczeństwo żywieniowe, ze szczególnym uwzględnieniem biogeochemii pierwiastków śladowych, ich monitoringu, technik analitycznych, biodostępności, akumulacji w organizmach oraz stosowanych technik remediacyjnych i ich efektywności. 

W drugim dniu konferencji, w ramach 4 sesji  zatytułowanej "Trace elements in the aquatic ekosystem” dr Magdalena Urbaniak zaprezentowała wyniki projektu EH-REK (LIFE08 ENV/PL/000517). Prezentacja zogniskowana była na efektach ekohydrologicznej rekultywacji zbiorników rekreacyjnych "Arturówek”. Prezentacja przyjęta została z dużym zainteresowaniem czego efektem jest przyznanie dr Magdalenie Urbaniak nagrody za najlepszą prezentacje ustną.

Prezentacja dostępna jest pod linkiem: Urbaniak M., Kaczkowski Z., Jurczak T. 2014. REDUCTION OF HEAVY METALS CONCENTRATIONS AS AN EFFECT OF ECOHYDROLOGICAL RECULTIVATION OF THE ARTURÓWEK RECREATIONAL RESERVOIRS

Powrót

X

Szanowni Państwo, z wielka przyjemności informujemy, iż dobiegły końca działania związane z realizacją projektu EH-REK „Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych Arturówek (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich” LIFE08 ENV/PL/000517.

Dziękując za pomoc i wsparcie w realizacji projektu zapraszamy serdecznie do zapoznania się z wynikami projektu w Raporcie Laika oraz przygotowaną Instrukcją dla Użytkowników zrealizowanych w ramach projektu inwestycji i Planem działań po zakończeniu projektu.

Zespół projektowy