EH-REK otrzymał tytuł „Najlepszy projekt LIFE” (18.08.2021)
Spośród 62 finalistów projekt EH-REK otrzymał tytuł „Najlepszy projekt LIFE”. Nagrody LIFE Awards wyróżniają najbardziej innowacyjne, inspirujące i efektywne projekty LIFE. więcej

XII Międzynarodowe Sympozjum pt. "Trace elements in the environment"
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2014

W dniach 17-19 listopada 2014, w Puławach, odbyło się XII Międzynarodowe Sympozjum pt. "Trace elements in the environment" organizowane przez Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy oraz Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk. Tematyka sympozjum obejmowała problematykę zogniskowaną na wpływie pierwiastków śladowych na funkcje środowiska glebowego, zdrowie ludzkie oraz bezpieczeństwo żywieniowe, ze szczególnym uwzględnieniem biogeochemii pierwiastków śladowych, ich monitoringu, technik analitycznych, biodostępności, akumulacji w organizmach oraz stosowanych technik remediacyjnych i ich efektywności. 

W drugim dniu konferencji, w ramach 4 sesji  zatytułowanej "Trace elements in the aquatic ekosystem” dr Magdalena Urbaniak zaprezentowała wyniki projektu EH-REK (LIFE08 ENV/PL/000517). Prezentacja zogniskowana była na efektach ekohydrologicznej rekultywacji zbiorników rekreacyjnych "Arturówek”. Prezentacja przyjęta została z dużym zainteresowaniem czego efektem jest przyznanie dr Magdalenie Urbaniak nagrody za najlepszą prezentacje ustną.

Prezentacja dostępna jest pod linkiem: Urbaniak M., Kaczkowski Z., Jurczak T. 2014. REDUCTION OF HEAVY METALS CONCENTRATIONS AS AN EFFECT OF ECOHYDROLOGICAL RECULTIVATION OF THE ARTURÓWEK RECREATIONAL RESERVOIRS

Powrót