EH-REK otrzymał tytuł „Najlepszy projekt LIFE” (18.08.2021)
Spośród 62 finalistów projekt EH-REK otrzymał tytuł „Najlepszy projekt LIFE”. Nagrody LIFE Awards wyróżniają najbardziej innowacyjne, inspirujące i efektywne projekty LIFE. więcej

Spotkanie beneficjentów projektu z ekspertem monitorującym
Ostatnia aktualizacja: 04.06.2013

W dniu 26.04.2013 roku odbyło się spotkanie beneficjentów projektu z Panem Zbigniewem Karaczunem - ekspertem monitorującym projekty LIFE+ w Polsce. W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele Uniwersytetu Łódzkiego: mgr inż. Jan Rydz – Kanclerz UŁ ds. Technicznych, dr Tomasz Jurczak – kierownik projektu LIFE+, dr Zbigniew Kaczkowski, Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej: Pan Marek Pater i Pani Żanetta Majcherczak-Skorupa, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi: Panowie Zbigniew Gajewski, Grzegorz Rzeźnik i Piotr Rybiński oraz Pan Paweł Jabłoński – prezes firmy INMEL – przedstawiciel wykonawcy prac inwestycyjnych w Arturówku.

Na spotkaniu w terenie omawiane były sprawy związane z postępem realizowanych prac inwestycyjnych oraz dokonano szczegółowej wizji lokalnej miejsc prowadzonych robót. Podczas drugiej części spotkania, które miało miejsce w siedzibie beneficjenta projektu (Katedra Ekologii Stosowanej UŁ) omówiono sprawy merytoryczne projektu, dokonano weryfikacji dokumentacji finansowej projektu oraz przedyskutowano kwestie realizacji dodatkowych działań w ramach projektu. Omówiono również możliwości wydłużenia okresu realizacji projektu w celu maksymalnej optymalizacji zrealizowanych rozwiązań systemowych dla poprawy jakości wód w zbiornikach Arturówek. Przedstawione propozycje ekspert monitorujący wraz z raportem z postępu realizacji prac skieruje bezpośrednio do KE.

Powrót