EH-REK otrzymał tytuł „Najlepszy projekt LIFE” (18.08.2021)
Spośród 62 finalistów projekt EH-REK otrzymał tytuł „Najlepszy projekt LIFE”. Nagrody LIFE Awards wyróżniają najbardziej innowacyjne, inspirujące i efektywne projekty LIFE. więcej

Spotkania beneficjentów projektu LIFE+ z przedstawicielami KE
Ostatnia aktualizacja: 02.07.2012

W dniach 22-23 maja 2012 roku odbyło się spotkanie przedstawicielami KE (Pani Anna McClintock i Pani Sylvie Ludain) oraz ekspertem monitorującym (Panem Zbigniewem Karaczunem) dotycząca postępów w realizacji projektu EH-REK. W pierwszym dniu przeprowadzono wizję lokalną na obszarze realizacji projektu (Arturówek), w celu weryfikacji poprawności realizowanych w projekcie zadań. W dniu następnym odbyło się spotkanie w siedzibie Katedry Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego, podczas którego omawiano sprawy merytoryczne, administracyjne i finansowe projektu. W spotkaniu uczestniczyli ponadto:

1. Prof. dr hab. Maciej Zalewski – koordynator projektu (Katedra Ekologii Stosowanej UŁ)
2. dr Tomasz Jurczak – kierownik projektu (Katedra Ekologii Stosowanej UŁ)
3. dr Zbigniew Kaczkowski – przedstawiciel beneficjenta koordynującego (Katedra Ekologii Stosowanej UŁ)
4. dyrektor Grzegorz Rzeźnik – przedstawiciel współbeneficjenta (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi)
5. kierownik Piotr Rybiński - przedstawiciel współbeneficjenta (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi, kierownik Arturówka)
6. Dyrektor Marek Pater - przedstawiciel współbeneficjenta (Łódzka Spółka infrastrukturalna Sp. z o.o.)

Powrót