XXXI Łódzki Bieg Sylwestrowy – projekt EH-REK promuje ... (21.01.2016)
Podobnie jak w latach ubiegłych projekt EH-REK wziął udział w realizacji Biegu Sylwestrowego, którego był jednym ze współorganizatorów. więcej

Spotkania beneficjentów projektu LIFE+ z przedstawicielami KE
Ostatnia aktualizacja: 02.07.2012

W dniach 22-23 maja 2012 roku odbyło się spotkanie przedstawicielami KE (Pani Anna McClintock i Pani Sylvie Ludain) oraz ekspertem monitorującym (Panem Zbigniewem Karaczunem) dotycząca postępów w realizacji projektu EH-REK. W pierwszym dniu przeprowadzono wizję lokalną na obszarze realizacji projektu (Arturówek), w celu weryfikacji poprawności realizowanych w projekcie zadań. W dniu następnym odbyło się spotkanie w siedzibie Katedry Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego, podczas którego omawiano sprawy merytoryczne, administracyjne i finansowe projektu. W spotkaniu uczestniczyli ponadto:

1. Prof. dr hab. Maciej Zalewski – koordynator projektu (Katedra Ekologii Stosowanej UŁ)
2. dr Tomasz Jurczak – kierownik projektu (Katedra Ekologii Stosowanej UŁ)
3. dr Zbigniew Kaczkowski – przedstawiciel beneficjenta koordynującego (Katedra Ekologii Stosowanej UŁ)
4. dyrektor Grzegorz Rzeźnik – przedstawiciel współbeneficjenta (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi)
5. kierownik Piotr Rybiński - przedstawiciel współbeneficjenta (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi, kierownik Arturówka)
6. Dyrektor Marek Pater - przedstawiciel współbeneficjenta (Łódzka Spółka infrastrukturalna Sp. z o.o.)

Powrót

X

Szanowni Państwo, z wielka przyjemności informujemy, iż dobiegły końca działania związane z realizacją projektu EH-REK „Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych Arturówek (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich” LIFE08 ENV/PL/000517.

Dziękując za pomoc i wsparcie w realizacji projektu zapraszamy serdecznie do zapoznania się z wynikami projektu w Raporcie Laika oraz przygotowaną Instrukcją dla Użytkowników zrealizowanych w ramach projektu inwestycji i Planem działań po zakończeniu projektu.

Zespół projektowy