EH-REK otrzymał tytuł „Najlepszy projekt LIFE” (18.08.2021)
Spośród 62 finalistów projekt EH-REK otrzymał tytuł „Najlepszy projekt LIFE”. Nagrody LIFE Awards wyróżniają najbardziej innowacyjne, inspirujące i efektywne projekty LIFE. więcej

Projekt EH-REK na XXII Zjeździe Hydrobiologów Polskich
Ostatnia aktualizacja: 05.10.2012

W dniach 19-22 września 2012 w Krakowie na XXII Zjeździe Hydrobiologów Polskich został zaprezentowany postęp prac projektu „Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych „Arturówek” (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich” w formie plakatu. Przedstawiono zagrożenia dla zbiorników „Arturówek” spowodowane dopływem zanieczyszczeń z wodami opadowymi i roztopowymi oraz rekreacyjnym wykorzystaniem zbiorników (antropopresją). Uczestnicy Zjazdu zapoznali się z koncepcją wdrożenia rozwiązań systemowych, tj. zadań mających na celu poprawę atrakcyjności „Arturówka” poprzez poprawę jakości wód zbiorników.

O Projekcie wspomniano także podczas panelu dyskusyjnego pt. „Potrzeby środowiska i ochrony środowiska a oczekiwania wobec nauki i naukowców”, jako przykład wielowymiarowej współpracy naukowców i administracji miasta Łodzi.

Wśród uczestników zostały rozdysponowane materiały informacyjne dotyczące projektu.

Powrót