XXXI Łódzki Bieg Sylwestrowy – projekt EH-REK promuje ... (21.01.2016)
Podobnie jak w latach ubiegłych projekt EH-REK wziął udział w realizacji Biegu Sylwestrowego, którego był jednym ze współorganizatorów. więcej

Projekt EH-REK na XXII Zjeździe Hydrobiologów Polskich
Ostatnia aktualizacja: 05.10.2012

W dniach 19-22 września 2012 w Krakowie na XXII Zjeździe Hydrobiologów Polskich został zaprezentowany postęp prac projektu „Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych „Arturówek” (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich” w formie plakatu. Przedstawiono zagrożenia dla zbiorników „Arturówek” spowodowane dopływem zanieczyszczeń z wodami opadowymi i roztopowymi oraz rekreacyjnym wykorzystaniem zbiorników (antropopresją). Uczestnicy Zjazdu zapoznali się z koncepcją wdrożenia rozwiązań systemowych, tj. zadań mających na celu poprawę atrakcyjności „Arturówka” poprzez poprawę jakości wód zbiorników.

O Projekcie wspomniano także podczas panelu dyskusyjnego pt. „Potrzeby środowiska i ochrony środowiska a oczekiwania wobec nauki i naukowców”, jako przykład wielowymiarowej współpracy naukowców i administracji miasta Łodzi.

Wśród uczestników zostały rozdysponowane materiały informacyjne dotyczące projektu.

Powrót

X

Szanowni Państwo, z wielka przyjemności informujemy, iż dobiegły końca działania związane z realizacją projektu EH-REK „Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych Arturówek (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich” LIFE08 ENV/PL/000517.

Dziękując za pomoc i wsparcie w realizacji projektu zapraszamy serdecznie do zapoznania się z wynikami projektu w Raporcie Laika oraz przygotowaną Instrukcją dla Użytkowników zrealizowanych w ramach projektu inwestycji i Planem działań po zakończeniu projektu.

Zespół projektowy