XXXI Łódzki Bieg Sylwestrowy – projekt EH-REK promuje ... (21.01.2016)
Podobnie jak w latach ubiegłych projekt EH-REK wziął udział w realizacji Biegu Sylwestrowego, którego był jednym ze współorganizatorów. więcej

Prezentacja projektu EH-REK podczas XIII Toruńskiego Seminarium Ekologicznego
Ostatnia aktualizacja: 02.07.2012

W dniach 25-26 maja 2012 r. Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu organizował XIII Toruńskie Seminarium Ekologiczne pt.: „Ekologia Miasta”. Podczas seminarium zaprezentowane zostały przez Panią Zuzannę Oleksińską realizowane w projekcie LIFE+ 08ENV/PL/000517 rozwiązania systemowe stanowiące model demonstracyjny dla rekultywacji i ochrony zbiorników miejskich. W prezentacji pt.: „Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników miejskich” przedstawione i szczegółowo omówione prace koncepcyjne oraz i wizualizacje rozwiązań. W ramach 20-lecia Instrumentu Finansowego LIFE rozdane zostały drobne upominki programu LIFE+.

Prezentacja pt.: „Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników miejskich” Toruń 26 maja 2012 r.

 

Powrót

X

Szanowni Państwo, z wielka przyjemności informujemy, iż dobiegły końca działania związane z realizacją projektu EH-REK „Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych Arturówek (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich” LIFE08 ENV/PL/000517.

Dziękując za pomoc i wsparcie w realizacji projektu zapraszamy serdecznie do zapoznania się z wynikami projektu w Raporcie Laika oraz przygotowaną Instrukcją dla Użytkowników zrealizowanych w ramach projektu inwestycji i Planem działań po zakończeniu projektu.

Zespół projektowy