XXXI Łódzki Bieg Sylwestrowy – projekt EH-REK promuje ... (21.01.2016)
Podobnie jak w latach ubiegłych projekt EH-REK wziął udział w realizacji Biegu Sylwestrowego, którego był jednym ze współorganizatorów. więcej

Postępowanie przetargowe
Ostatnia aktualizacja: 13.02.2012

Jednostka prowadząca postępowanie
Biuro Inwestycji i Nieruchomości
Nazwa postępowania
BIN/UŁ-2/2012 Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami szczegółowymi pozwoleń, uzgodnień i opinii instytucji, w szczególności: decyzji o warunkach zabudowy (lokalizacyjnej), decyzji środowiskowej i pozwolenia na budowę, a także komputerowej wizualizacji projektu dla zadania: „Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników „Arturówek” (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich”
Tryb postępowania
Przetarg nieograniczony
Zobacz dokumenty związane z postępowaniem
 

Powrót

X

Szanowni Państwo, z wielka przyjemności informujemy, iż dobiegły końca działania związane z realizacją projektu EH-REK „Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych Arturówek (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich” LIFE08 ENV/PL/000517.

Dziękując za pomoc i wsparcie w realizacji projektu zapraszamy serdecznie do zapoznania się z wynikami projektu w Raporcie Laika oraz przygotowaną Instrukcją dla Użytkowników zrealizowanych w ramach projektu inwestycji i Planem działań po zakończeniu projektu.

Zespół projektowy