EH-REK otrzymał tytuł „Najlepszy projekt LIFE” (18.08.2021)
Spośród 62 finalistów projekt EH-REK otrzymał tytuł „Najlepszy projekt LIFE”. Nagrody LIFE Awards wyróżniają najbardziej innowacyjne, inspirujące i efektywne projekty LIFE. więcej

Postępowanie przetargowe
Ostatnia aktualizacja: 13.02.2012

Jednostka prowadząca postępowanie
Biuro Inwestycji i Nieruchomości
Nazwa postępowania
BIN/UŁ-2/2012 Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami szczegółowymi pozwoleń, uzgodnień i opinii instytucji, w szczególności: decyzji o warunkach zabudowy (lokalizacyjnej), decyzji środowiskowej i pozwolenia na budowę, a także komputerowej wizualizacji projektu dla zadania: „Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników „Arturówek” (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich”
Tryb postępowania
Przetarg nieograniczony
Zobacz dokumenty związane z postępowaniem
 

Powrót