XXXI Łódzki Bieg Sylwestrowy – projekt EH-REK promuje ... (21.01.2016)
Podobnie jak w latach ubiegłych projekt EH-REK wziął udział w realizacji Biegu Sylwestrowego, którego był jednym ze współorganizatorów. więcej

Gdańska Fundacja Wody prezentuje projekt EH-REK
Ostatnia aktualizacja: 26.03.2013

W dniach 19-21 marca 2013 r. Gdańska Fundacja Wody zorganizowała seminarium pt.: „Rekultywacja jezior jako proces mający na celu poprawę stanu ekosystemów jeziornych. Kryteria wyboru, metody rekultywacji, doświadczenia administracji samorządowej”.

Podczas seminarium omawiano następujące zagadnienia:

  • czy stan czystości wód zbiornika pozwoli na wykorzystanie jego możliwości turystycznogospodarczych?
  • jak przystąpić do organizacji procesu poprawy jakości wód?
  • jakie metody stosowane są w procesach rekultywacji jezior?
  • jakie prace przedprojektowe należy wykonać? W seminarium uczestniczył projekt EH-REK, którego główne założenia oraz postęp realizowanych obecnie prac zaprezentował dr Tomasz Jurczak.

Podczas wystąpienia zaprezentowana została wersja testowa gry, stanowiąca modelowe podejście do zarządzania ekosystemami wodnymi w obszarach zurbanizowanych na przykładzie zbiorników w Arturówku. Wśród uczestników seminarium rozprowadzone zostały materiały informacyjne projektu.

Prezentacja pt: "Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych Arturówek…"

 

Powrót

X

Szanowni Państwo, z wielka przyjemności informujemy, iż dobiegły końca działania związane z realizacją projektu EH-REK „Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych Arturówek (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich” LIFE08 ENV/PL/000517.

Dziękując za pomoc i wsparcie w realizacji projektu zapraszamy serdecznie do zapoznania się z wynikami projektu w Raporcie Laika oraz przygotowaną Instrukcją dla Użytkowników zrealizowanych w ramach projektu inwestycji i Planem działań po zakończeniu projektu.

Zespół projektowy