EH-REK otrzymał tytuł „Najlepszy projekt LIFE” (18.08.2021)
Spośród 62 finalistów projekt EH-REK otrzymał tytuł „Najlepszy projekt LIFE”. Nagrody LIFE Awards wyróżniają najbardziej innowacyjne, inspirujące i efektywne projekty LIFE. więcej

Dzień informacyjny LIFE+
Ostatnia aktualizacja: 13.04.2011

W dniu 5 kwietnia 2011 r. w Hotelu Novotel w Warszawie po raz czwarty odbył się Dzień Informacyjny LIFE+.W tegorocznym Dniu Informacyjnym wzięła udział rekordowa liczba uczestników – 230 osób. Spotkanie, zorganizowane przez NFOŚiGW, miało na celu zapoznanie potencjalnych beneficjentów z podstawowymi wiadomościami na temat LIFE+ oraz z praktycznymi informacjami dotyczącymi Instrumentu Finansowego LIFE+. Prezentacje przedstawiciela NFOŚiGW dotyczyły ogólnej charakterystyki Instrumentu Finansowego LIFE+ i możliwości dofinansowania projektów LIFE+ przez NFOŚiGW.  Do współpracy zaproszono polskich beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie z LIFE. Pani Jadwiga Trzcińska z Urzędu Miejskiego w Gnieźnie przybliżyła zakończony już projekt pod nazwą „Rekultywacja Jezior Jelonek i Winiary w Gnieźnie metodą inaktywacji fosforu w osadach dennych”. Pan Wojciech Szymalski z Instytut na Rzecz Ekorozwoju opowiedział o projekcie „Dobry klimat dla powiatów”, natomiast pan Cezary Świstak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku zaprezentował projekt „Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000”. Prelegenci przedstawili swoje doświadczenia związane z przygotowaniem wniosków, współpracą z Komisją Europejską, realizacją oraz rozliczaniem projektów. W konferencji wzięli udział także inni przedstawiciele beneficjentów LIFE+ min. Ptaki Polskie, RZGW Warszawa, Uniwersytet Łódzki, którzy mieli specjalnie przygotowane stoiska, dzięki czemu mogli zaprezentować swoje projekty oraz udzielalić wszelkich informacji dotyczących realizacji projektów, kontaktów z Komisją Europejską czy pracy nad wnioskiem. Wszystkie prezentacje z Dnia Informacyjnego LIFE+ znaleźć można na poniższej stronie w zakładce LIFE, w dziale "Do pobrania".

fot. A. Muter

fot. A. Muter

Powrót