XXXI Łódzki Bieg Sylwestrowy – projekt EH-REK promuje ... (21.01.2016)
Podobnie jak w latach ubiegłych projekt EH-REK wziął udział w realizacji Biegu Sylwestrowego, którego był jednym ze współorganizatorów. więcej

Dzień informacyjny LIFE+
Ostatnia aktualizacja: 13.04.2011

W dniu 5 kwietnia 2011 r. w Hotelu Novotel w Warszawie po raz czwarty odbył się Dzień Informacyjny LIFE+.W tegorocznym Dniu Informacyjnym wzięła udział rekordowa liczba uczestników – 230 osób. Spotkanie, zorganizowane przez NFOŚiGW, miało na celu zapoznanie potencjalnych beneficjentów z podstawowymi wiadomościami na temat LIFE+ oraz z praktycznymi informacjami dotyczącymi Instrumentu Finansowego LIFE+. Prezentacje przedstawiciela NFOŚiGW dotyczyły ogólnej charakterystyki Instrumentu Finansowego LIFE+ i możliwości dofinansowania projektów LIFE+ przez NFOŚiGW.  Do współpracy zaproszono polskich beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie z LIFE. Pani Jadwiga Trzcińska z Urzędu Miejskiego w Gnieźnie przybliżyła zakończony już projekt pod nazwą „Rekultywacja Jezior Jelonek i Winiary w Gnieźnie metodą inaktywacji fosforu w osadach dennych”. Pan Wojciech Szymalski z Instytut na Rzecz Ekorozwoju opowiedział o projekcie „Dobry klimat dla powiatów”, natomiast pan Cezary Świstak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku zaprezentował projekt „Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000”. Prelegenci przedstawili swoje doświadczenia związane z przygotowaniem wniosków, współpracą z Komisją Europejską, realizacją oraz rozliczaniem projektów. W konferencji wzięli udział także inni przedstawiciele beneficjentów LIFE+ min. Ptaki Polskie, RZGW Warszawa, Uniwersytet Łódzki, którzy mieli specjalnie przygotowane stoiska, dzięki czemu mogli zaprezentować swoje projekty oraz udzielalić wszelkich informacji dotyczących realizacji projektów, kontaktów z Komisją Europejską czy pracy nad wnioskiem. Wszystkie prezentacje z Dnia Informacyjnego LIFE+ znaleźć można na poniższej stronie w zakładce LIFE, w dziale "Do pobrania".

fot. A. Muter

fot. A. Muter

Powrót

X

Szanowni Państwo, z wielka przyjemności informujemy, iż dobiegły końca działania związane z realizacją projektu EH-REK „Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych Arturówek (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich” LIFE08 ENV/PL/000517.

Dziękując za pomoc i wsparcie w realizacji projektu zapraszamy serdecznie do zapoznania się z wynikami projektu w Raporcie Laika oraz przygotowaną Instrukcją dla Użytkowników zrealizowanych w ramach projektu inwestycji i Planem działań po zakończeniu projektu.

Zespół projektowy