EH-REK otrzymał tytuł „Najlepszy projekt LIFE” (18.08.2021)
Spośród 62 finalistów projekt EH-REK otrzymał tytuł „Najlepszy projekt LIFE”. Nagrody LIFE Awards wyróżniają najbardziej innowacyjne, inspirujące i efektywne projekty LIFE. więcej

Umowa dotacji dla "Ekohydrologicznej rekultywacji zbiorników Arturówek…"
Ostatnia aktualizacja: 17.01.2012

Dnia 23 grudnia 2011 r. została zawarta umowa dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi a Uniwersytetem Łódzkim na realizację dwóch zadań w ramach projektu pn. „Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników Arturówek (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich (EHREK)”.

Dotacja Funduszu wykorzystana będzie do zakupu urządzeń stanowiących wyposażenie automatycznej stacji monitoringowej do pomiaru stanu jakości wody rzeki Bzury oraz kąpieliska w Arturówku. Ponadto Fundusz sfinansuje zadanie polegające na konstrukcji systemu sedymentacyjno-biofiltracyjnego przy ulicy Wycieczkowej dla odprowadzania wód burzowych z ulicy oraz modyfikacji koryta rzeki Bzury.

Kwota dotacji WFOSiGW w Łodzi wynosi 1.013.625,00 zł, a koszt całkowity zadania 5.599.436,00 zł. Pozostałą część stanowi dofinansowanie Komisji Europejskiej w ramach instrumentu Finansowego LIFE+ w kwocie 489.157 EURO, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.032.254 zł oraz wkładu własnego beneficjentów (Uniwersytetu Łódzkiego, Miasta Łódź oraz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o.).

W związku z realizacją projektu planowane jest osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji punktowych i obszarowych źródeł zanieczyszczeń dla ograniczenia zakwitów sinicowych w zbiorniku rekreacyjnym Arturówek.

Powrót