EH-REK otrzymał tytuł „Najlepszy projekt LIFE” (18.08.2021)
Spośród 62 finalistów projekt EH-REK otrzymał tytuł „Najlepszy projekt LIFE”. Nagrody LIFE Awards wyróżniają najbardziej innowacyjne, inspirujące i efektywne projekty LIFE. więcej

Udział projektu EH-REK w Międzynarodowym Kongresie Bioekonomii w Łodzi
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2014

Dnia 19 września 2014 roku już po raz trzeci ekonomiści, biolodzy, socjolodzy, naukowcy, a także przedsiębiorcy i samorządowcy spotkali się, aby wymienić informacje i doświadczenia związane z rolą bioekonomii w rozwoju gospodarczym.

W trakcie realizowanych podczas Kongresu paneli skupiono się głównie na takich zagadnieniach jak:

  • zielona infrastruktura jako elementarny składnik tworzenia smart cities;
  • mechanizmach finansowania biogospodarki z uwzględnieniem funduszy strukturalnych w nowej perspektywie finansowej;
  • wydłużeniu aktywności zawodowej poprzez promowanie koncepcji „srebrnej gospodarki”.

Dodatkowo w ramach warsztatów tematycznych podjęta została dyskusja o zagrożeniach cywilizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem wpływu hałasu na nasze zdrowie i komfort życia.

Międzynarodowy Kongres Bioekonomii to kluczowe wydarzenie w ramach Tygodnia Bioekonomii, który w tym roku miał miejsce w dniach 15-19 września.
W ramach panelu Zielona Infrastruktura dr Tomasz Jurczak zaprezentował wyniki realizacji projektu LIFE jako składnik tworzenia smart cities.

Prezetacja dostępna jest pod linkiem:  „ZASTOSOWANIE ZIELONEJ INFRASTRUKTURY W EKOHYDROLOGICZNEJ REKULTYWACJI ZBIORNIKÓW WODNYCH”

Powrót